Åka skridskor? Låna skridskor mån-sön kl. 10-19! ⛸❄

Tillgänglighet för webbplatsen för Malmö Folkets Park

Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur malmofolketspark.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Hur tillgänglig är webbtjänsten? Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du
behöver information från malmofolketspark.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till folketspark@malmo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Innehåll som inte är tillgängligt Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Alternativtext saknas för enstaka bilder.
  • Rubriker på sidorna saknar i vissa fall kod som visar att de är rubriker.
  • Rubriksnivåer hoppas över på vissa sidor.
  • ”Läs mer”-länkar används.

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade senast 31/10 2021.

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Senaste uppdateringarna för att följa WCAG direktiven gjordes den 28 september 2020 av webbutvecklare från Kreation AB.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 september 2020.