18/1: Skridskoutlåningen håller stängt till och med 28/1. Isbanorna håller öppet! ❄
Ta hand om varandra! Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk!

Var med och utveckla Folkets Park !

Malmö stads fastighets- och gatukontor vill ha en kontinuerlig dialog kring möjliga samarbeten med företag och organisationer, som delar Malmö stads värderingar. Här berättar vi hur vi jobbar.  Många kommuner, förvaltningar och offentliga institutioner har utarbetat sponsorsstrategier som beskriver hur man ska agera som sponsor. Betydligt färre städer har tagit fram strategier och policys för hur man ska agera och arbeta som rättighetsägare och den part som tar emot medel och resurser i ett sponsringssamarbete. Men Malmö stads fastighets- och gatukontor är en av dem.

Vi vill samarbeta med och ha en kontinuerlig dialog kring möjliga samarbeten med företag och organisationer, som delar Malmö stads värderingar. Och som vill associera sig med våra värden.

Kontakt:
Felicia Fredriksson, verksamhetsledare i Folkets Park
felicia.fredriksson@malmo.se

Här kan du läsa mer om Malmö stads sponsringspolicy.