Skridskoutlåningen vid plaskdammen är öppen 15-19 vardagar, 10-19 helger.
För öppettider, menyer och program: se respektive verksamhet.

Var med och utveckla Folkets Park!

Malmö stads fastighets- och gatukontor vill ha en kontinuerlig dialog kring möjliga samarbeten med företag och organisationer, som delar Malmö stads värderingar. Här berättar vi hur vi jobbar.  Många kommuner, förvaltningar och offentliga institutioner har utarbetat sponsorsstrategier som beskriver hur man ska agera som sponsor. Betydligt färre städer har tagit fram strategier och policys för hur man ska agera och arbeta som rättighetsägare och den part som tar emot medel och resurser i ett sponsringssamarbete. Men Malmö stads fastighets- och gatukontor är en av dem.

Vi vill samarbeta med och ha en kontinuerlig dialog kring möjliga samarbeten med företag och organisationer, som delar Malmö stads värderingar. Och som vill associera sig med våra värden.

Kontakt:
Felicia Fredriksson, sektionschef. Mejl: felicia.fredriksson@malmo.se

Här kan du läsa mer om Malmö stads sponsringspolicy.