24/9: Cykelsafarin öppnar igen.

Barnens odlingsland tar plats i Folkets park

Under vår och sommar kommer Växtvärket till Folkets park och gör fint tillsammans med barn från förskolor och skolor i området. Barnen får möjlighet att vara delaktiga i utsmyckningen av stora entrén genom att så, plantera och sköta om allt från vårblommor, solrosor och sånt som är ätbart! Tillsammans skapar vi en liten vacker och spännande odlingsplats – Barnens odlingsland!

Växtvärket är en grupp designers, landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och pedagoger, som brinner och verkar för hållbara städer. Tillsammans med barn och boende skapar och aktiverar de gröna lärmiljöer och mötesplatser i staden och genomför verksamhet inom platsutveckling, stadsodling, bygglek och utepedagogik.

Barnens odlingslanskap hittar du vid stora entrén och du känner igen det på de rosa odlingslådorna.