Skridskobanorna öppnar 27/11 kl. 16.00 ⛸❄

Nu släpper vi programmet för WorldPride Park

Nu är stunden som vi längtat efter här! Ta del av hela programmet för WorldPride Park den 12-22 augusti.

I WorldPride Park kan ni ta del av ett gediget performanceprogram som består av åtta akter samt konstutställningen ”Vad kan du se från vart du står?”. Dessutom kommer vi ha Youth Pride på Amiralen, med ett brett program med bl.a. föreläsningar, workshops, dans och film för ungdomar i åldrarna 13-19 år.

Performance

WorldPride Parks performanceprogram består av åtta akter som var och en på sitt sätt möblerar om i parkens kollektiva medvetande. Med inspiration från Folkets Parks historia och de gemensamma minnen som platsen bär med sig undersöker vi de normer som präglar det offentliga rummet. Ett program som belyser det temporära och förkroppsligar det icke-linjära, kurerat av Emilia Thorin och Matilda Tjäder i samarbete med Folkets Park.

Här hittar du hela programmet för performance på svenska och in English.

Konst

Kan du höra dem röra sig, kan du höra dem andas, kan du se dem springa mot dig? Med utgångspunkt i levande arkiv undersöker utställningen vad som egentligen existerar bortom frågeställningen? Är det stillhet? Spänningar av queer existens i det offentliga rummet gestaltas via skulptur, installation, textil och fotografi. Utställningen erbjuder en stund för publiken att möta det djupt privata, det svåra, det glömda.

Här hittar du hela programmet på svenska och in English.

Youth Pride

Youth Pride är platsen för HBTQIA-ungdomar att träffas under Copenhagen 2021.Här kan besökaren ta del av ett program anpassat efter ungdomar med bl.a. workshops, seminarium, samtal och aktiviteter. Området är avgränsat och riktar sig till ungdomar i åldrarna 13–19 år.

Här hittar du hela programmet för Youth Pride på svenska och in English.

WorldPride Park är en del av WorldPride och EuroGames, några av HBTQI-gruppens största event i världen. 12-22 augusti kommer Köpenhamn och Malmö att förena de båda i ett globalt event under rubriken: Copenhagen 2021.

#YouAreIncluded