Skridskobanorna öppnar 27/11 kl. 16.00 ⛸❄

Tar du med din hund till Folkets Park? Tänk på detta!

Det är många hundägare och hundpassare som gärna promenerar i Folkets Park med sina fyrbenta kompisar och det tycker vi är jättetrevligt! Hundar är välkomna i parken och är en mysig plats för både dem och oss människor. Men det finns några saker att tänka på när man rastar sin hund i Folkets Park.

Hundar får inte bada i plaskdammen.

Plaskdammen i Folkets Park är till för badande barn. Det är inte tillåtet för hundar att bada där.
Hundar och deras kiss och bajs orsakar förhöjda bakteriehalter i badvattnet och gör det otjänligt för barn att bada i.

Badvattnet i plaskdammen kontrolleras dagligen och om ett vattenprov inte är godkänt måste plaskdammen tömmas och rengöras. När den är rengjord fylls den igen och därefter kloreras vattnet. Detta kan ibland ta några dagar, i vissa fall upp till en vecka, och då dröjer det innan det går att bada igen. Det här är något som vi såklart inte vill göra i onödan då parkens plaskdamm är så populär – speciellt under de allra varmaste dagarna. Så låt inte din hund bada, leka eller gå i plaskdammen.

Om din hund är badsugen så kan vi tipsa om hundrastplatsen på Ribersborgsstranden.

Hunden ska alltid vara kopplad.

I Folkets Park ska alla hundar alltid vara kopplade, oavsett storlek eller lydig och snäll din hund är. Till exempel finns det både människor och andra hundar som är hundrädda och detta bör man respektera genom att koppla hunden. En annan anledning är att det körs det arbetsfordon i parken och för att inga olyckor ska ske bör du hålla din hund under god uppsikt och i koppel.
Enligt Malmös hundstadgar råder det koppeltvång året runt i Centrum och Södra innerstaden där Folkets Park ligger.

Hunden får gå på gångstråken.

Din hund får vistas på parkens alla gångstråk och de ytor som inte är till för lek och aktiviteter. Det är alltså inte tillåtet att rasta hunden på gräsmattor eller vid lekplatser, dessa är för picknick, lek och annat.

Plocka upp efter hunden!

När din hund har bajsat är du skyldig att plocka upp efter den. Det är trevligast så för både dig och andra parkbesökare. Bajspåsen ska du slänga i något av de hundlatrinkärl som finns runt om i parken.

Läs Malmö stads hundstadgar.

I Folkets Park och för andra offentliga platser finns regler för vad vi får och inte får göra. Som hundägare är du skyldig att följa de bestämmelserna som finns i Malmös hundstadga. I stadgan kan du bland annat läsa om vilka platser hundar inte får vistas på samt vilka områden som har upptagnings- och koppeltvång.

Malmös hundstadgar hittar du via länken nedan. Där finns även en karta över stadens alla hundrastplatser och hundrastgårdar.

Här finns Malmös hundstadgar