Åka skridskor? Låna skridskor mån-sön kl. 10-19! ⛸❄

Information om grindarna på Falsterbogatan

Arbetsfordon i parken

Grinden på Falsterbogatan 9 används just nu som infart för stora och tunga fordon som utför markarbete.  Dessa fordon åker till och från parken med bland annat schaktmassor. Vi vill uppmärksamma Folkets parks besökare på att detta är inte en besöksentré. Därför ska man välja en annan entré vid sina besök.

Varför är grinden på Falsterbogatan 11 stängd?

Några av parkens besökare har säkert uppmärksammat att grinden på Falsterbogatan 11 är stängd. Den grinden är endast avsedd för varuleveranser och sophämtning. Det betyder att den endast ska öppnas och stängs vid leveranser till parken och dess verksamheter.

Folkets Park har fyra besöksentréer.

Huvudentrén finns på hörnet vid Amiralsgatan, längs med Norra Parkgatan finns en liten entré i korsningen med Friisgatan och en stenkast därifrån finns det som kallas den gamla entrén. På Falsterbogatan finns en stor entrée precis vid Barnens Scen som leder direkt till parkens lekplatser.

Stängda grindar är en del av säkerhetsarbetet

Av säkerhetsskäl vill vi minimera antal gångtrafikanter i områden där fordonstrafik sker, speciellt i en park med många lekande barn. Vi förstår att ni kan behöva ta en annan väg för att gå till och igenom parken. Men av säkerhetsskäl och med omtanke för parkens besökare ska grindarna på Falsterbogatan inte vara öppna för parkbesökare, utan endast för planerad fordonstrafik till och från parken.