Skridskobanorna öppnar 27/11 kl. 16.00 ⛸❄

Fotoutställning på skateramperna

Skateboradkultur är mer än att bara åka bräda! Fotoutställningen Dorkzone består av 28 bilder som visas med 4 bilder per vecka under hela sommaren. 

Dorkzone är ett filmprojekt, en fantasivärld och en plats för lärande. Bakom Dorkzone finns bland andra fotograf Nils Svensson, som vill visa skatekulturens breda spektra. Här ryms film och foto, konst, musik och skate såklart. Dorkzone vill inspirera och berätta att du kan vara en del av skatekulturen på många olika sätt, även om du inte skatear. 

Utställningen, som du hittar på den ena skaterampen, presenteras av Bryggeriet och bilderna är hämtade från Dorkzones olika projekt och skatefilmer. Utställningen består av 28 bilder som kommer att bytas med jämna mellanrum under hela sommaren. 

Vill du veta mer? Kolla in skatemalmo.se

 

person i svarta byxor som tar fart för att skatea