För öppettider, menyer och program: se respektive verksamhet.
Hoppkuddarna är nu öppna 9-20 varje dag!
Ta hand om varandra! Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk!

Nya staket längs Kristianstadsgatan

Från den 7 oktober fram till början av december byts träplanket längs Kristianstadsgatan ut till smidesstaket, som det som omger resten av Folkets Park. Under arbetets gång kommer vi av säkerhetsskäl att spärra av den delen av planket där arbetet utförs. Det kan innebära att delar av lekplatsen spärras av.

På folketspark.se och vår Facebooksida kan ni hålla er uppdaterade om aktuella arbeten och avstängningar.