För öppettider, menyer och program: se respektive verksamhet.
Hoppkuddarna är nu öppna 9-20 varje dag!
Ta hand om varandra! Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk!

Ursäkta röran!

Hello yellow brick road!

Efter en intensiv högsäsong är det nu dags att påbörja arbetet med att rusta upp Folkets Park inför kommande högsäsonger. Under hösten kommer därför tre olika arbeten genomföras i parken.

Just nu grävs det vid Moriskan för att koppla in Moriskans stuprör till ett dagvattenmagasin under gräsmattan. Arbetet beräknas vara klart under v.38.

På parktorget ska den gamla hårdbetongytan fräsas bort och därefter kommer ny infärgad betong gjutas in.
Arbetet beräknas pågå tom v. 39.

Mellan v. 38 – 44 påbörjas sedan arbetet med att lägga nytt marktegel längs parkens huvudgångstråk. Totalt kommer ungefär 1600 kvadratmeter tegel läggas. Arbetet påbörjas vid huvudentrén vid Amiralsgatan för att avslutas vid Ben & Jerry´s. Därefter kommer ytan framför Barnens scen få marktegel.

Som ni säkert förstår kommer detta innebära vissa avspärrningar av parken och att det kommer vara en hel del maskiner i parken. Men det kommer bli bra, det kommer inte ta så lång tid och allt kommer bli tipp-topp inför kommande högsäsonger.