För öppettider, menyer och program: se respektive verksamhet.
Hoppkuddarna är nu öppna 9-20 varje dag!
Ta hand om varandra! Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk!

Eldnings- och grillförbud

Sedan den 25 juli är det helt förbjudet att elda och grilla utomhus i hela Skåne. Det gäller både på allmän och privat mark.

Vad innebär grill- och eldningsförbudet?
Det är förbjudet att grilla och göra upp eld på alla platser som inte är privat mark, oavsett plats och underlag. Det gäller allt som avger värme, låga eller gnista och omfattar både fasta grillplatser, engångsgrillar och stormkök och oavsett om det är kol-, gasol- eller elgrill. Förbudet gäller även fyrverkerier.

Eldning och grillning utomhus är alltså endast tillåtet i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Hur länge gäller grill- och eldningsförbudet?
Brandrisken kommer att vara mycket hög väldigt länge. Det är inte tillåtet att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.
Det är Länsstyrelsen Skåne som beslutar om eldningsförbudet i Skåne. Följ läget på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Fakta om eldningsförbud
Beslutet tas med stöd av Lag om skydd mot olyckor (2003:778) samt dess förordning (kap 2:7) och krav däri om att länsstyrelsen eller en kommun får meddela förbud om eldning utomhus eller liknande åtgärder förebyggande åtgärder mot brand. Överträdelse kan leda till åtal enligt Brottsbalken eller Lag om skydd mot olyckor. Beslutet är taget av Länsstyrelsen Skåne i dialog med Räddningstjänsten och gäller från den 23 juli och tillsvidare.

Frågor & svar
Frågor & svar och mer information på Länsstyrelsen Skånes hemsida

Generella tips och frågor & svar
Är du osäker på om du får grilla eller elda på en viss plats så låt hellre bli. Använd förnuftet.
Var försiktig med hur du parkerar bilen och fimpar cigaretter
För svar på några vanliga frågor, se frågor och svar längre ned på sidan.